Er det for seint å si «Godt Nyttår» ? → sunt

dagen derpå

Skriv et svar